SAMSA İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ

2012 Yılından beri çeşitli sektörlere İş güvenliği Malzemeleri tedarik işlerini yürüten firmamız Samsa İş Güvenliği Malzemeleri Şirketi Türkiye’ de İş Sağlığı ve Güvenliğinin gelişiminde çalışanların işin yürütümü sırasında kullanabileceği daha profesyonel ve güvenle çalışabilmesi için kaliteli ve uygun fiyatlı kkd (kişisel koruyucu donanım) tedariki sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur.

Samsa İş Güvenliği Malzemeleri Şirketi olarak, İş Sağlığı ve Güvenliğini işletmelerimizde yönetim, verimlilik, devamlılık ve rekabet gibi kavramlarla ilişkilendirmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemeleri maliyet unsuru olmaktan çıkartıp verimlilik unsuruna dönüştürmeyi ve böylece İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemelerinin işletmelerimizde rekabet gücüne katkı sağlayacak unsurlardan biri haline getirmeyi hedeflemekteyiz.

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınladığı 2014 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerine göre 57534 iş kazası gerçekleşmiş, bunun 1626’sı ölümle sonuçlanmış, aynı yıl meslek hastalığı sayısı ise 4563 kişi olarak belirlenmiştir. Ayrıca bir yılda 99.603 iş günü raporlu gün olarak hanemize geçmiştir. Tüm bu kaza ve hastalıkların doğrudan ve dolaylı maliyetleri ise yaklaşık olarak 10 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır.

Samsa İş Güvenliği Malzemeleri Şirketi olarak işletmelerimizde proaktif ve multidisipliner bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini gerçekleştirilmesi adına işe ve çalışana uygun kişisel koruyucu donanım sağlayarak kaza ve hastalıkların yüksek maliyetlerine oranla çok daha düşük maliyetlerle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sağlamak mesleki sorumluluğumuzdur.

Samsa İş Güvenliği Malzemeleri Şirketi olarak hedefimiz küçük-orta çaplı işletmelerde sağladığımız başarımızı kurumsal firmalarda devam ettirmektir.

Saygılarımızla,
SAMSA | İşletme Yönetimi Adına;

Mesul Müdür

Serkan SAMSA

Zorunlu iş güvenliği hizmetinizi aldınız mı?